Fassa

FASSA

lokacija:
Kruševo kraj Obrovca

faza:
idejni projekt

namjena:
proizvodna; tvornica cementa

veličina:
cca. 20.000 m2

voditelj projekta:
Ivo Skelin

glavni projektant:
Jure Radić

investitor:
Fassa d.o.o.

godina:
2012.

Tvornica cementa je tehnološki iznimno kompleksan sklop i zahtjeva kompleksnu strukturu organizacije projektiranja.. investitori i njihovi tehnolozi, brojne projektantske kuće i njihovi inženjeri, velik broj javnopravnih tijela i njihovih uvjeta, dva ministarstva.. izraditi idejni projekt i ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu za takav zahvat u prostoru u realnom vremenu je bio inženjerski i organizacijski poduhvat velikog broja predanih pojedinaca.

Ivo Skelin

.

Download pdf

Fassa 2
Fassa 3
Fassa 4
Fassa 5

Slični projekti

CIOS, 2005./2006.

Prostoria, 2018.