O NAMA

foto: Stanko Abadžić, Preko crte

Da bi se stvarala arhitektura izvanOkvira nužno je postaviti okvir i onda ga prijeći. Stvoriti protokol o postupanju, radni proces koji u potpunosti poštuje važeću zakonsku regulativu i sva pravila struke te na temeljit i nedvosmislen način utvrđuje proceduru rada, sustav kontrole i redoslijed radnji nužnih za sigurno kretanje kroz kompleksan proces projektiranja, ishođenja dozvola i gradnje. Proceduru koja umanjuje mogućnost greške, formularizira i automatizira sve repetitivne i nužne radnje kako bi se vrijeme moglo posvetiti stvaranju. Cilj izvanOkvira je tada prijeći okvir zadanih obrazaca i zaći u nepoznato, istraživati, igrati se, okrenuti svaki kamen, ne libiti se zgužvati papir, postaviti početne teze naglavačke i krenuti ispočetka. Raditi strasno, ali smireno; raditi ludo, ali razumno. Poštovati investitora, prostor, ljude koji će u našim kućama živjeti i boraviti i prirodu u kojoj živimo i djelujemo. Istražiti i osjetiti postojeći prostor, čuti klijenta i osvijestiti što klijent mora čuti od nas. Biti hrabri. Voljeti.

Izvan okvira d.o.o. za projektiranje i građenje / Andrijevićeva 11 / 10000 Zagreb, HR / OIB 65328512236 / IBAN HR4723600001101950661 / Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. / MBS 080602514 / Temeljni kapital: 20.000,00 kn / Osnivač: Ivan Skelin

REFERENCE

Download referenci:    Stambeni i turistički    Poslovni i proizvodni    Interijeri    Sve reference    

LJUDI

Izvan okvira
Izvan okvira
Izvan okvira
Izvan okvira
Izvan okvira
Izvan okvira

Ivo Skelin, i.a.,
direktor

Hrvojka Skelin, d.i.a.,
partner

Maja Vukušić, d.i.a., ovl.arh.,
projektant voditelj

Zoran Zelić, d.i.a.,
projektant suradnik

Marko Đuran, građ.teh.,
3d vizualizator

Mirna Bobinac,
voditeljica ureda

Irena Stanko,
administrator

Bivši članovi:
Mirko Majić, d.i.a.,
projektant voditelj
Hana Golubovac Ehrenfreund, d.i.a.,
projektant suradnik
Andre Castro Vasconcelos, d.i.a.,
projektant suradnik
Tanja Kričkić, d.i.a.,
partner
Iva Šilović Grabovac, d.i.a., ovl.arh.,
partner
Goran Obranović, d.i.a., ovl.arh.,
projektant voditelj
Petra Kelentrić, mba,
voditeljica ureda

LOKACIJA

Izvan okvira d.o.o. / Podolje 20 / 10000 Zagreb, HR

EU PROJEKTI