Fortuna

FORTUNA

lokacija:
Šalata, Zagreb

faza:
idejno rješenje i izvedbeni projekt

namjena:
stambena; obiteljska kuća

veličina:
cca 450 m2

autor:
Ivo Skelin

fotografija:
Robert Leš

godina:
2014.

Na mjestu ove kuće stajala je gostiona Fortuna, kvartovski kafić koji je obilježio živote mnogih mladih sa Šalate. U izdvojenoj garaži uvijek su bila dva tri flipera, Scramble, Žabice… u gostioni je bio džuboks, a terasa prepuna zelenila bila je ograđena prekrasnim kamenim zidom. Stolnjaci su, naravno, bili karirani. Puno smo džeparaca tamo ostavili…

Dvije stvari smo znali odmah na početku: breza mora preživjeti gradnju i kameni zid na uglu mora ostati.. i ugao kuće je mekan zbog toga… i memorija mjesta je tu…

.

Download pdf

Fortuna 3
Fortuna 4
Fortuna 2
Fortuna 5
Fortuna 6
Fortuna 7

Slični projekti

Kršan, 2009.

Jurasi 1, 2010.

Jurasi 2, 2010.