Rovinj 1

ROVINJ 1

lokacija:
Rovinj, Istra

faza:
idejno rješenje

namjena:
stambena; građevina s tri stana

veličina:
cca 500 m2

autori:
Mirko Majić i Ivo Skelin

fotografija:
Teodor Boch

godina:
2016.

Tri stana, po jedan na katu. Stražnja strana intimna sa spavanjem i prednja ulična strana zajednička s boravkom, blagovanjem i kuhinjom. Obzirom na lokaciju, boravak s kuhinjom je ravnopravno dupliran i podijeljen na jednake dijelove, unutarnji i natkriveni vanjski. Kružna veza otvara komunikacijske mogućnosti. Po vertikali izmicanjem terasa kuća meandrira nastojeći smanjiti vizualni dojam svoje veličine. Investitorova beskompromisna briga oko detalja i kvalitete izvedbe inspirira.

Ivo Skelin

.

Download pdf

Rovinj 2
Rovinj 3
Rovinj 4
Rovinj 5
Rovinj 6
Rovinj 7

Slični projekti

Fortuna, 2014.

Kršan, 2009.

Jurasi 1, 2010.