Grubisno 3

KOGENERACIJA GRUBIŠNO POLJE

lokacija:
Grubišno Polje

faza:
idejno rješenje i glavni i izvedbeni projekt

namjena:
proizvodna; kogeneracija na biomasu

veličina:
5 MW

autor:
Goran Obranović

glavni projektant:
Slaven Pavlović

fotografija:
Robert Leš

godina:
2018.

Kogeneracija u predgrađu Grubišnog Polja čini cjelinu s velikim postrojenjem za sušenje drveta. Dominira velika zgrada u kojoj su smješteni kotao i generator, oko koje su raspoređeni različiti objekti koji sudjeluju u procesu proizvodnje električne energije i topline. Hladni dojam betona i čelika, ublažen je korištenjem blagih smeđih tonova na završnim površinama, u bojama osnovne sirovine koju postrojenje koristi – drvene sječke i jarkim primarnim bojama u detaljima.

Goran Obranović

.

Download pdf

Press

Slični projekti

Geotermalna elektrana Ciglena, 2018.

Kogeneracija Babina Greda, 2015.

Kogeneracija Spin Valis, 2014.