GEOTERMALNA ELEKTRANA CIGLENA

lokacija:
Velika Ciglena kraj Bjelovara

faza:
idejno rješenje i glavni i izvedbeni projekt

namjena:
proizvodna; geotermalna elektrana

veličina:
17 MW

autorica:
Maja Vukušić

glavni projektant:
Anđelko Mikulandrić

investitor:
Geoen d.o.o.

godina:
2018.

Geotermalna elektrana Velika Ciglena prva je geotermalna elektrana u Hrvatskoj i najveća koja koristi Organski Rankinov Ciklus u Europi, snage 17,5 MW. Izgrađena je pokraj Bjelovara na ledini okruženoj poljima kukuruza. GTE-a eksploatira paru i vruću vodu temperature 170° kako bi proizvela električnu energiju i isporučila je u mrežu. U sklopu funkcionalno-tehnološke cjeline geotermalne elektrane je rudarsko postrojenje s bušotinskim radnim prostorom, koje se sastoji od proizvodnih i utisnih bušotina s pripadajućim cjevovodima. Kompleksnost upravljanja geotermalnim fluidima, koja je esencija ovog složenog projekta, čitljiva je u složenoj, hramoničnoj kompoziciji strojarskih elemenata, te postaje osnova oblikovnog potpisa industrijskog dizajna.

Maja Vukušić

.

Download pdf

Slični projekti

Kogeneracija Babina Greda, 2015.

Kogeneracija Spin Valis, 2014.

mHE Ploče, 2018.