Spin Valis 7

KOGENERACIJA SPIN VALIS

lokacija:
Požega

faza:
idejno rješenje i glavni i izvedbeni projekt

namjena:
proizvodna; kogeneracija na biomasu

veličina:
1,7 MW

autori:
Goran Obranović i Ivo Skelin

glavni projektant:
Marijan Hohnjec

godina:
2014.

Kad se preuzme projekt s otvorenim gradilištem, onda je “no time Toulouse”..

Od “dobar dan, dobar dan” do revidirane oplate i armature temelja u 3 dana..

Nakon toga, organizacija i akcija nalik vojnoj..

Struja je potekla u roku.

Ivo Skelin

.

Download pdf

Slični projekti

mHE Ploče, 2018.

Kogeneracija Grubišno Polje, 2018.

Geotermalna elektrana Ciglena, 2018.