mHE Ploce 1

mHE PLOČE

lokacija:
Ploče

faza:
idejno rješenje

namjena:
proizvodna; mala hidroelektrana

veličina:
2,8 MW

autor:
Ivo Skelin

projektant arhitekture:
Goran Obranović

godina:
2018.

Slični projekti

Kogeneracija Grubišno Polje, 2018.

Geotermalna elektrana Ciglena, 2018.

Kogeneracija Babina Greda, 2015.